1. mimikry

  mimikry, mimicry, förhållandet att individer av en art (mimaren) till det yttre liknar individer av en annan, mer eller mindre obesläktad art (modellen).
 2. mim

  mim, en dramatisk konstform där artisten med kroppsspråk, gester och ansiktsspel (mimik) härmar mänskligt beteende.

 3. mimik

  mimik, studiet av eller läran om människans ansiktsuttryck (minspel) och den information dessa förmedlar (ofta känslor och attityder).
 4. mimiska muskler

  mimiska muskler, muskler som kan ändra ansiktets utseende (ansiktsdragen), så att ansiktet kan ge uttryck åt sinnesstämningar och känslor.
 5. mimesis

  mimesis, term som under antiken betecknade vissa former av mänskliga aktiviteter, nämligen 1) ”göra på samma sätt som”, 2) ”härma, imitera”, 3) ”följa en förlaga i diktande”, 4) ”dramatisk framställning till skillnad från episk framställning” samt 5) ”efterbildning”.
 6. Mimer

  Mimer, i fornnordisk religion den jätte ur vars brunn Oden hämtar visdom och till vilken han pantsätter sitt ena öga.

 7. mimicry

  mimicry, annan stavning av mimikry.
 8. mimiklinje

  mimiklinje, term inom tandvården för läpparnas läge i förhållande till tänder och tandkött vid kraftigt leende.
 9. mim

  mim subst. ~en ~er ORDLED: mim-en
  Svensk ordbok
 10. Mimi Pollak

  Pollak, Mimi, 1903–99, skådespelerska och regissör.