1. minimal

  minimal säger man om något som är ytterst litet.
 2. minimal

  minima´l adj. ~t ORDLED: min-im-al
  Svensk ordbok
 3. minimal brain dysfunction

  minimal brain dysfunction, MBD, föråldrad term som fram till 1980-talet ofta användes om ett tillstånd hos barn och ungdomar (ibland även vuxna) med koncentrationssvårigheter, överaktivitet, inlärningsproblem och motoriska svårigheter av olika slag.

 4. minimalism

  minimalism, riktning inom konsten som växte fram i USA under 1960-talet med målsättningen att i konstverket eliminera allt uttryck för upphovsmannens egen person.
 5. minimalyta

  minimalyta, yta som lokalt minimerar area, dvs. är sådan att arean blir större om tillräckligt små delar av ytan ersätts med någon annan yta.
 6. minimalt par

  minimalt par, i fonologin par av ord som skiljer sig åt bara genom ett ljud eller ett fonetiskt särdrag, t.ex. pil–bil, fura–fyra.
 7. minimalism

  minimalis´m subst. ~en ORDLED: min-im-al-ism-en
  Svensk ordbok
 8. minimalist

  minimalis´t subst. ~en ~er ORDLED: min-im-al-ist-en
  Svensk ordbok
 9. MBD

  MBD, förkortning för minimal brain dysfunction, tidigare minimal brain damage.
 10. amöbainfektion

  amöbainfektion, infektion orsakad av amöbaarten Entamoeba [-me:-] histolytica.