1. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 2. minne

  minne är en komponent i datorn som lagrar data.

 3. Minna

  Minna, huvudstad i delstaten Niger, mellersta Nigeria; 291 900 invånare (2005).
 4. Minna Canth

  Canth, Vilhelmina ( Minna), 1844–97, finländsk författare.
 5. minnesstörning

  minnesstörning, se minne.
 6. minnesmynt

  minnesmynt, mynt som präglats till minne av någon speciell händelse.
 7. minnesförlust

  minnesförlust, total eller begränsad förlust av förmågan att minnas.
 8. Minna Cauer

  Cauer, Minna, 1842–1922, tysk feminist, aktiv inom den borgerliga kvinnorörelsens vänsterflygel.
 9. minnesfrimärke

  minnesfrimärke, frimärke som utges till minne av någon person, sak eller händelse, t.ex. utgåvorna Telefonen 100 år (1976), Svensk Filmhistoria (1981), Tryckerikonsten i Sverige 500 år (1983) och New Sweden 1638–1988 (1988).
 10. minnestecken

  minnestecken, dekoration i band, vilken utdelas till minne av en händelse, t.ex. kröning eller jubileum.