1. minne

  minne är förmågan att komma ihåg sådant man har upplevt eller lärt sig och kunna ta fram det när det behövs.
 2. minne

  minne är en komponent i datorn som lagrar data.

 3. Minna

  Minna, huvudstad i delstaten Niger, mellersta Nigeria; 291 900 invånare (2005).
 4. minna

  minn`a verb minde mint, pres. minner ORDLED: minn-er SUBST.: minnande
  Svensk ordbok
 5. minnas

  minn`as verb mindes mints, pres. minns ORDLED: minn-as SUBST.: minne
  Svensk ordbok
 6. Minna Canth

  Canth, Vilhelmina ( Minna), 1844–97, finländsk författare.
 7. minne

  minn`e subst. ~t ~n ORDLED: minn-et
  Svensk ordbok
 8. sensoriskt minne

  sensoriskt minne, samlingsnamn för mycket kortvariga minnen med specialisering för varje sinnesmodalitet, t.ex. ekominnet och ikonminnet för hörsel- respektive synsystemen.
 9. explicit minne

  explicit minne, minne som kräver medveten erinring, till skillnad från implicita minnen som kan plockas fram på ett omedvetet och automatiserat sätt.
 10. bipolärt minne

  bipolärt minne, elektronisk minneskrets byggd av bipolära transistorer.