1. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 2. minne

  minne är en komponent i datorn som lagrar data.

 3. Minna

  Minna, huvudstad i delstaten Niger, mellersta Nigeria; 291 900 invånare (2005).
 4. minna

  minn`a verb minde mint, pres. minner ORDLED: minn-er SUBST.: minnande
  Svensk ordbok
 5. minnas

  minn`as verb mindes mints, pres. minns ORDLED: minn-as SUBST.: minne
  Svensk ordbok
 6. Minna Canth

  Canth, Vilhelmina ( Minna), 1844–97, finländsk författare.
 7. minne

  minn`e subst. ~t ~n ORDLED: minn-et
  Svensk ordbok
 8. implicit minne

  implicit minne, minne som aktualiseras automatiskt utan att kräva någon medveten erinring, jämför explicit minne.
 9. episodiskt minne

  episodiskt minne, term myntad 1972 av den kanadensiska psykologen Endel Tulving för att beskriva minne av personligt upplevda händelser.
 10. explicit minne

  explicit minne, minne som kräver medveten erinring, till skillnad från implicita minnen som kan plockas fram på ett omedvetet och automatiserat sätt.