1. minnescell

  minnescell, i immunsystemet cell med lång livslängd och förmåga att reagera mot ett visst främmande ämne (antigen).
 2. Minnesota

  Minnesota, förkortat MN, delstat i Mellanvästern, USA.

 3. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 4. minnesstörning

  minnesstörning, se minne.
 5. minnesanteckning

  minnesanteckning, enligt tryckfrihetsförordningen promemoria och annan uppteckning eller upptagning hos en myndighet som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning.
 6. minnesång

  minnesång, tysk poesi från 1100- och 1200-talen.
 7. minnesmetall

  minnesmetall, metall som i sin enklaste form kan deformera och sedan efter uppvärmning över en kritisk temperatur återta sin ursprungliga form (envägseffekten).
 8. minnesförlust

  minnesförlust, total eller begränsad förlust av förmågan att minnas.
 9. minnestecken

  minnestecken, dekoration i band, vilken utdelas till minne av en händelse, t.ex. kröning eller jubileum.
 10. minnesteknik

  minnesteknik, teknik för att förbättra minnesförmågan, se mnemoteknik.