1. minne

  minne, det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.
 2. semantiskt minne

  semantiskt minne, minne för generell kunskap inklusive språklig kunskap, t.ex. ”Paris är Frankrikes huvudstad” respektive
 3. sensoriskt minne

  sensoriskt minne, samlingsnamn för mycket kortvariga minnen med specialisering för varje sinnesmodalitet, t.ex. ekominnet och ikonminnet för hörsel- respektive synsystemen.
 4. minne

  minne, i datorteknik en elektronisk komponent för lagring av data.
 5. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 6. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 7. episodiskt minne

  episodiskt minne, term myntad 1972 av den kanadensiska psykologen Endel Tulving för att beskriva minne av personligt upplevda händelser.
 8. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 9. pesach

  pesach är det judiska namnet på påsken.

 10. luktsinne

  luktsinne, kemiskt sinne som verkar framför allt på avstånd; det andra kemiska sinnet, smaksinnet, används på korta avstånd.