1. minsvepning

  minsvepning, åtgärder för att med av fartyg eller helikopter bogserade anordningar oskadliggöra minor.
 2. minsvepare

  minsvepare, fartyg, som bogserar anordningar för att oskadliggöra minor, se minröjningsfartyg.
 3. Minsjö

  Minsjö, gods i Västra Husby socken, Söderköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).
 4. minspärr

  minspärr, större eller tätare minering avsedd att förhindra tillträde till ett havsområde eller inlopp.
 5. minstakvadratmetoden

  minstakvadratmetoden, MK-metoden, matematisk och statistisk metod att anpassa funktionssamband till data, särskilt använd för linjära regressionsmodeller.
 6. minstrel

  minstrel, medeltida underhållare, se ménestrel.
 7. minstrel

  minstrel, aktör i minstrel show.
 8. Minsk

  Minsk, vitryska Mensk, huvudstad i Vitryssland.

 9. minstrel show

  minstrel show, amerikansk underhållningsform, framväxt under 1830-talet, där vita artister med färgade ansikten gestaltade svarta.
 10. minsta livskraftiga population

  minsta livskraftiga population, den minsta population av en art som på längre sikt, ofta 100 eller 1 000 år, har en hög sannolikhet att överleva, ofta 95 eller 99 % chans.