1. minskning

  min`skning subst. ~en ~ar ORDLED: minsk-ning-en
  Svensk ordbok
 2. cepheid

  cepheid, cepheidvariabel, ett slags stjärna med variabel ljusstyrka.

 3. skattereduktion

  skattereduktion, i skattelagstiftningen medgiven minskning av skatt.
 4. kapitalimport

  kapitalimport, minskning av ett lands fordringar eller ökning av dess skulder i utlandet.
 5. dekompressionssjuka

  dekompressionssjuka, sjukdomstillstånd som orsakas av snabb minskning av trycket i kroppens omgivning.
 6. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 7. radioaktivitet

  radioaktivitet, egenskap hos vissa atomkärnor som spontant omvandlas till dotterkärnor under utsändning av joniserande strålning med en för sönderfallet karakteristisk halveringstid.
 8. vegetationsutarmning

  vegetationsutarmning, avskogning, ökenbildning och annan minskning av vegetationstäcket, oftast genom mänskliga aktiviteter.
 9. energisparande

  energisparande, minskning av energianvändningen genom att avstå från tjänster och nyttigheter, t.ex. genom sänkning av inomhustemperaturen.
 10. kreditmultiplikator

  kreditmultiplikator, term som anger hur mycket banksystemets totala kreditgivning ökar (minskar) till följd av en ökning (minskning) i bankernas överskottsreserver.