1. mirakulös

  mirakulö´s adj. ~t ORDLED: mir-akul-ös
  Svensk ordbok
 2. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 3. Albert Einstein

  Einstein, Albert, född 14 mars 1879, död 18 april 1955, tysk-schweizisk-amerikansk fysiker, förgrundsgestalt inom 1900-talets fysik.
 4. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.
 5. jungfrufödelse

  jungfrufödelse, föreställningen att en kvinna blir havande och föder ett barn utan någon mans medverkan (allmänt mirakulöst eller genom umgänge med en gud).
 6. himmelsfärd.

  himmelsfärd. I den grekisk-romerska antiken berättade man att vissa heroer och andra utvalda i slutet av sitt liv blivit uppryckta till himlen (Romulus, Herakles, Apollonios från Tyana).
 7. hokus pokus

  hokus pokus, trollformel känd sedan 1600-talet.
 8. Otto Nordenskjöld

  Nordenskjöld, Otto, född 6 december 1869, död 2 juni 1928, geolog, naturgeograf, forskningsresande; jämför släktartikel Nordenskiöld.
 9. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 10. Telefos

  Telefos (grekiska Tēlephos), i grekisk myt son till Herakles och Athena Aleas prästinna Auge i Arkadien.