1. misstroendeförklaring

  misstroendeförklaring, författningsinstitut som sedan 1969 i den svenska regeringsformen markerar parlamentarismens princip, mer än femtio år efter dess politiska genombrott.
 2. mission

  mission, en religions gränsöverskridande verksamhet i avsikt att vinna och stödja nya anhängare.
 3. missbruk

  missbruk, okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol (se alkoholism), narkotika (se narkotikamissbruk) eller andra substanser med euforiserande effekter, men även till exempel mat (se anorexia nervosa och bulimi).

 4. missnöjesparti

  missnöjesparti, politiskt parti som är kritiskt till det etablerade politiska systemet och som söker väljare bland dem som är missnöjda med den förda politiken samt samhällets utveckling.
 5. Mississippifloden

  Mississippifloden, engelska Mississippi River, i storleksordning Nordamerikas längsta och världens fjärde längsta flod; 6 019 km (räknat från Missouriflodens källa).
 6. misshandel

  misshandel, brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd.
 7. misstroendevotum

  misstroendevotum, parlamentarisk omröstning som visar att regeringen saknar parlamentets förtroende (jämför misstroendeförklaring).
 8. missväxt

  missväxt, tillstånd med svagt utvecklade grödor, som gör att skörden minskar väsentligt.
 9. miss

  miss (engelska, förkortning av mistress), fröken, används i engelskan tillsammans med namnet om och till ogifta kvinnor.
 10. missionär

  missionär, en som är utsänd för att verka för en religions utbredning.