1. missbildad

  miss`bildad adj. missbildat ORDLED: miss--bild-ad
  Svensk ordbok
 2. afroditism

  afroditism, outvecklade, missbildade könsorgan.
 3. mikromeli

  mikromeli, missbildade, korta extremiteter.
 4. de-

  de-, förled med betydelsen ’ned-’, ’från-’, ’av-’, ’van-’, ’miss-’, som i deklassera ’nedklassa’ och deformerad ’missbildad’.
 5. Cecidophyopsis

  Cecidophyopsis, det vetenskapliga namnet på ett släkte gallkvalster.
 6. Celosia

  Celosia, det vetenskapliga namnet på ett släkte amarantväxter med ca 50 arter i Asiens varmare trakter.
 7. ärtgallmygga

  ärtgallmygga, Contarinia pisi , art i familjen gallmyggor.
 8. tallskottvecklare

  tallskottvecklare, Rhyacionia buoliana , art i fjärilsfamiljen vecklare. Vingbredden är 18–23 mm; framvingarna är roströda med silverglänsande tvärlinjer, bakvingarna är brungrå.
 9. äppelskorv

  äppelskorv, växtsjukdom på växtsläktena Malus (aplar), Sorbus (oxlar och rönnar) och Cotoneaster (oxbär) vilken orsakas av sporsäckssvampen Venturia inaequalis med det imperfekta stadiet Spilocaea pomi.
 10. Tod Browning

  Browning, Charles Albert ( Tod), 1882–1962, amerikansk filmregissör.