1. missbruk

  missbruk, okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol (se alkoholism), narkotika (se narkotikamissbruk) eller andra substanser med euforiserande effekter, men även till exempel mat (se anorexia nervosa och bulimi).

 2. missbruk av urkund

  missbruk av urkund, menedsbrott som förövas av den som utnyttjar pass, betyg eller liknande urkund till att sanningslöst utge sig själv eller någon annan för att vara den som handlingen avser, så att åtgärden innebär fara i bevishänseende.
 3. missbruka

  miss`bruka verb ~de ~t ORDLED: miss--bruk-ar SUBST.: missbrukande; missbruk
  Svensk ordbok
 4. dekalogen

  dekalogen, de tio budorden eller tio Guds bud, en samling av tio korta religiösa och etiska regler som Israels Gud, Jahve, enligt den bibliska traditionen gav Mose på Sinai; de hade skrivits på två stentavlor för att ligga till grund för förbundet mellan Jahve och Israel.
 5. korruption

  korruption är när någon missbrukar sin ställning för egen vinning, till exempel genom att ta emot mutor.
 6. belöningssystem

  belöningssystem, nervcellscentrum och ledningsbanor i hjärnan som har en avgörande roll i uppkomsten av positiva och lustfyllda upplevelser, såsom tillfredsställelse, lycka och njutning.
 7. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 8. beroende

  beroende, okontrollerbart begär efter njutnings- eller berusningsmedel.
 9. särartsfeminism

  särartsfeminism, feministisk riktning som menar att man i kampen för kvinnors lika rättigheter måste utgå från att kvinnor och män är biologiskt olika.

 10. reaktionstid

  reaktionstid, den tid det tar för en person att reagera på yttre stimulus, t.ex. att trycka på en knapp efter en ljud- eller ljussignal.