1. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.
 2. Miss Li

  Miss Li, egentligen Linda Carlsson, född 1982, sångerska, låtskrivare och pianist.
 3. miss

  miss (engelska, förkortning av mistress), fröken, används i engelskan tillsammans med namnet om och till ogifta kvinnor.
 4. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.
 5. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 6. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 7. aboriginer

  aboriginer, eller australier, kallas ursprungsbefolkningen i Australien, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1700-talet.
 8. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 9. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 10. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.