1. misskötsam

    misskötsam [mis`-] adj. ~t ~ma ORDLED: miss--sköt-sam
    Svensk ordbok
  2. anställningsskydd

    anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
  3. körkortsåterkallelse

    körkortsåterkallelse, körkortsindragning, ingripande som ska ske vid vissa brott och annan misskötsamhet eller på vissa medicinska grunder.