1. missljud

  miss`ljud subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: miss--ljud-et
  Svensk ordbok
 2. dysfoni

  dysfoni, avvikande röstklang, heshet.
 3. kakofoni

  kakofoni, missljud, disharmoni.
 4. eufoni

  eufoni, välljud.
 5. disharmoni

  disharmoni (jämför dis-), ljud, ackord eller klang som uppfattas som missljudande, skärande etc., motsats till harmoni.
 6. Florence Foster Jenkins

  Jenkins, Florence Foster, 1870–1944, amerikansk sångerska.

 7. Feridun Zaimoğlu

  Zaimoğlu, Feridun, född 1964, tysk författare av turkisk härkomst.
 8. konsonans

  konsonans, av hörselsinnet uppfattbar egenskap hos en samklang av två eller flera toner.

 9. dissonans

  dissonans, motsats till konsonans, egenskap som tillkommer samklangen av två eller flera samtidigt ljudande sinustoner.

 10. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.