1. missne

  missne, Calla palustris, art i familjen kallaväxter.
 2. missne

  miss`ne subst. ~n el. ~t ORDLED: missn-en
  Svensk ordbok
 3. blomställning

  blomställning, en samling blommor hos en växt vilka sitter tillsammans på ett bestämt sätt på en avgränsad del av växten.
 4. hölsterblad

  hölsterblad, högblad som mer eller mindre omsluter hela blomställningen.
 5. flerårig växt

  flerårig växt, växt som lever mer än två år.
 6. kallaväxter

  kallaväxter, Araceae, familj enhjärtbladiga växter med ca 2 000 mestadels örtartade arter hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter; några få arter lever i tempererade områden.
 7. Calla

  Calla, det vetenskapliga namnet på ett släkte kallaväxter med en art, missne.
 8. cirkumboreal

  cirkumboreal sägs en växt- eller djurart vara som har sin utbredning inom hela det boreala området på jorden, dvs.
 9. Södermanland

  Södermanland, Sörmland, landskap i Svealand.

 10. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.