1. misstolka

  miss`tolka verb ~de ~t ORDLED: miss--tolk-ar SUBST.: misstolkande, misstolkning
  Svensk ordbok
 2. Srebrenica

  Srebrenica, gruvstad i östra Bosnien och Hercegovina; 15 600 invånare (2014).

 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. Edmund Husserl

  Husserl, Edmund, född 8 april 1859, död 27 april 1938, tysk filosof av judiskt ursprung, professor i Göttingen och Freiburg im Breisgau, grundare av den fenomenologiska traditionen.
 5. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 6. fekalsten

  fekalsten, ansamling av intorkad och hård avföring av varierande storlek.
 7. mikropsi

  mikropsi, synupplevelse som innebär krympt bild.
 8. Quatre-Bras

  Quatre-Bras , by 32 km söder om Bryssel, Belgien, känd för ett stort slag 16 juni 1815.
 9. flygande tefat

  flygande tefat, hypotetisk rymdfarkost konstruerad och framförd av utomjordingar observerad av oss människor på jorden.
 10. misstyda

  miss`tyda verb misstydde misstytt, pres. misstyder ORDLED: miss--tyd-er SUBST.: misstydande, misstydning
  Svensk ordbok