1. missuppfatta

  miss`uppfatta verb ~de ~t ORDLED: miss--upp-fatt-ar SUBST.: missuppfattande, missuppfattning
  Svensk ordbok
 2. erotik

  erotik är sexualitet där det ingår olika känslor och behov som inte bara har med sex att göra, bland annat lust, osäkerhet, smärta, ömhet och kärlek.
 3. essens

  essens, filosofisk term, skapad som motsvarighet till det aristoteliska ousia, vars ena huvudbetydelse missuppfattades i platonistisk riktning som beteckning för en för flera olika ting av samma slag (”art”, ”species”) gemensam evig och oföränderlig urbild eller urform.
 4. Balaklava

  Balaklava, f.d. hamnstad i Ukraina, sedan 1957 inkorporerad med Sevastopol.
 5. beslutsmotivering

  beslutsmotivering, skälen för ett beslut.
 6. sinne

  sinne är förmågan att uppfatta en retning och omvandla den till en upplevelse.
 7. putsarkitektur

  putsarkitektur, arkitektur där putsade fasader används som uttrycksmedel.
 8. Gamla Uppsala

  Gamla Uppsala, församling i Uppsala stift, Uppsala kommun, Uppland (Uppsala län); 19 091 invånare (2016).

 9. missuppfattning

  miss`uppfattning subst. ~en ~ar ORDLED: miss--upp-fatt-ning-en
  Svensk ordbok
 10. missförstå

  miss`förstå verb missförstod ~tt, pres. ~r ORDLED: miss--för-står SUBST.: missförstånd
  Svensk ordbok