1. missvisande

  miss`visande adj., ingen böjning ORDLED: miss--vis-ande
  Svensk ordbok
 2. missvisa

  miss`visa verb ~de ~t ORDLED: miss--vis-ar SUBST.: missvisande, missvisning
  Svensk ordbok
 3. filigranglas

  filigranglas, missvisande, i Sverige föga använd benämning på trådglas.
 4. vattenödlor

  vattenödlor, missvisande namn på groddjursfamiljen vattensalamandrar och på groddjurssläktet vattensalamandrar.
 5. gasskydd

  gasskydd, äldre, något missvisande beteckning på skydd mot kemiska stridsmedel.
 6. vita myror

  vita myror, annat men missvisande namn på insektsordningen termiter.
 7. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 8. skolplansch

  skolplansch, färglagd upphängbar bildframställning som i folkskolan användes som ett pedagogiskt redskap för att åskådliggöra bland annat djur, länder och och människokroppen. 

 9. australnegrer

  australnegrer, föråldrad och missvisande benämning på Australiens ursprungliga befolkning, australierna.
 10. kappadokiska tavlor

  kappadokiska tavlor, äldre, missvisande beteckning på gammalassyriska kilskriftstexter utgrävda i Kanesh.