1. mitokondrie

  mitokondrie [uttalas mitåkå´ndrie] är en organell, det vill säga ett miniorgan inuti en levande cell. Mitokondrier sköter cellandningen i alla celler som har cellkärna och som kan andas med hjälp av syrgas.
 2. glyoxylatcykeln

  glyoxylatcykeln, metaboliskt förlopp i växter, speciellt i groende frön med fett som upplagsnäring.
 3. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 4. Lufts sjukdom

  Lufts sjukdom, mycket sällsynt sjukdom med kraftigt stegrad ämnesomsättning trots normal sköldkörtelfunktion.
 5. porin

  porin, membranprotein som finns i yttermembranet i mitokondrier, kloroplaster och gramnegativa bakterier.
 6. markörenzym

  markörenzym, enzym som är typiskt för en viss celldel och som kan användas för att identifiera en speciell celldel i biokemiska preparationer.
 7. plasmon

  plasmon, sammanfattande benämning på den arvsmassa (DNA) som finns i eukaryota celler utanför cellkärnans kromosomer.
 8. plasmider

  plasmider [uttalas plassmíder] är små, cirkelformiga bitar arvsmassa, DNA, som inte är kromosomer.
 9. mikrosomer

  mikrosomer, cellfragment som erhålls vid homogenisering (söndermalning) av endoplasmanätet.
 10. endosymbiontteorin

  endosymbiontteorin säger att små fritt levande bakterieliknande organismer, för cirka en miljard år sedan, trängde in i större celler och så småningom övergick till att bli mitokondrier, kloroplaster med mera inne i de större cellerna.