1. oxidativ fosforylering

    oxidativ fosforylering, steg i cellandningen vid vilket ADP fosforyleras till ATP med hjälp av energi från elektronöverföringsreaktioner i andningskedjan i mitokondriers och bakteriers membraner.
  2. fosforylering

    fosforylering, bindning av en fosfatgrupp till en annan, i allmänhet organisk, molekyl.