1. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.

 2. celldelning

  celldelning är när en cell delar sig och det bildas två dotterceller.

 3. Luca Francesconi

  Francesconi, Luca, född 1956, italiensk tonsättare och pedagog, sedan 2003 verksam som kompositionsprofessor vid Musikhögskolan i Malmö.
 4. karyokines

  karyokines, äldre benämning på mitos.
 5. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 6. systerkromatid

  systerkromatid, en av två identiska kromosomhalvor som uppkommit genom självkopiering (replikation) av en kromosom i samband med celldelning, mitos.
 7. anafas

  anafas, stadium under celldelningen då kromosomer skiljs åt och går mot var sin pol.
 8. profas

  profas, det första stadiet av en celldelning.
 9. metafas

  metafas, stadium i celldelningen (jämför mitos) då kromosomerna ligger i ekvatorialplanet mellan cellens båda poler, fasthållna av kärnspolens fibrer.
 10. kärndelning

  kärndelning, ordnat system för fördelning av den genetiska informationen vid celldelning.