1. tubulin

  tubulin, ett protein som finns i eukaryota celler och är huvudkomponenten i mikrotubuli vilka t.ex. deltar i mitosen och bygger upp cilier.
 2. mitos

  mitos [uttalas mitå´s] kallas det när en levande cell delar sig i två exakt likadana celler.

 3. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 4. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.
 5. nukleol

  nukleol, kärnkropp, del av cellkärna som färgas starkt av basiska färgämnen.
 6. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 7. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 8. spermatogenes

  spermatogenes, spermiebildningen från modercell, spermatogonium, till färdig sädescell (spermie).
 9. sporsäckssvampar

  sporsäckssvampar, säcksvampar, askomyceter, Ascomycota, det största fylumet av svampar med ca 65 000 beskrivna arter, varav ca 40 % är lavbildande.
 10. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.