1. Mitt Romney

  Romney, Mitt, född 1947, amerikansk politiker (republikan) och affärsman, presidentkandidat 2012.

 2. mittoceanisk rygg

  mittoceanisk rygg, oceanisk rygg , bergskedja på havsbottnen som höjer sig 0,5–3 km över omgivande djuphavsslätt.
 3. mitt

  2mitt subst. ~en ORDLED: mitt-en
  Svensk ordbok
 4. mitt

  1mitt adv.
  Svensk ordbok
 5. mittenpolitik

  mittenpolitik, benämning på dels de gemensamma politiska handlingslinjer Centerpartiet och Folkpartiet utarbetade inför valen 1966 och 1968 som ett led i mittensamverkan, dels dessa partiers politik i allmänhet i förhållande till socialdemokraterna respektive moderaterna.
 6. mittremsa

  mittremsa, vägtrafikteknisk term för del av väg eller gata som åtskiljer vägbanor med motriktad trafik.
 7. mittpunkt

  mittpunkt, i geometrin punkt på en sträcka som delar denna i två lika långa delar.
 8. mittpunktsnormal

  mittpunktsnormal, rät linje som går genom mittpunkten på en sträcka och är vinkelrät mot denna.
 9. mittlinjeprincipen

  mittlinjeprincipen, princip för gränsdragning av havsområden mellan olika stater.
 10. mittel

  mittel, äldre typografisk benämning på kägelmåttet 14 punkter (5,264 mm).