1. Mittens rike

  Mittens rike, vanlig västerländsk omskrivning för Kina.
 2. mittensamverkan

  mittensamverkan, benämning på det organiserade samarbete som etablerades mellan Centerpartiet och Folkpartiet under 1960-talet.

 3. mitten-

  mitten- förled ORDLED: mitt-en--
  Svensk ordbok
 4. huvudlad

  huvudlad, huvudband, prydnadsband runt huvudet, buret av den ogifta kvinnan.
 5. metaller

  metaller är en stor grupp av grundämnen som leder elektricitet och värme bra.

 6. Ölandsbron

  Ölandsbron är en bro över Kalmarsund i Östersjön.
 7. merovingisk skrift

  merovingisk skrift, benämning dels på all den skriftlighet som ca 550–800 förekom i frankerriket, dels, speciellt och riktigare, på den skrift som utformades i det kungliga merovingiska kansliet och som fick användning även som privat skrift och bokskrift.
 8. garfågel

  garfågel, Pinguinus impennis, syn. Alca impennis, art i fågelfamiljen alkor, utrotad på 1800-talet.
 9. nymfparakit

  nymfparakit, Nymphicus hollandicus, art i familjen papegojor.
 10. Eadweard Muybridge

  Muybridge, Eadweard, egentligen Edward Muggeridge, 1830–1904, brittisk fotograf, verksam i USA.