1. mjöl

  mjöl, slutprodukt vid malning.
 2. mjöla

  mjö`la verb ~de ~t ORDLED: mjöl-ar SUBST.: mjölande, mjölning
  Svensk ordbok
 3. mjöla sig

  mjö`la sig verb mjölade mjölat ORDLED: mjöl-ar SUBST.: mjölande, mjölning
  Svensk ordbok
 4. självhushållning

  självhushållning är ett ekonomiskt system där människor själva framställer mat, kläder och annat de behöver.
 5. mjölor

  mjölor, annat namn på arten mjölkvalster.
 6. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 7. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 8. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 9. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 10. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.