1. mjöl

  mjöl, slutprodukt vid malning.
 2. självhushållning

  självhushållning är ett ekonomiskt system där människor själva framställer mat, kläder och annat de behöver.
 3. mjölor

  mjölor, annat namn på arten mjölkvalster.
 4. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 5. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 6. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 7. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 8. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 9. offer

  offer innebär i religiösa sammanhang att man överlämnar mat eller gåvor till en gud.
 10. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.