1. mjöl

  mjöl, slutprodukt vid malning.
 2. självhushållning

  självhushållning är ett ekonomiskt system där människor själva framställer mat, kläder och annat de behöver.
 3. mjölor

  mjölor, annat namn på arten mjölkvalster.
 4. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 5. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 6. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 7. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 8. offer

  offer innebär i religiösa sammanhang att man överlämnar mat eller gåvor till en gud.
 9. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 10. vetemjöl

  vetemjöl, mjöl av vete där grodd och skaldelar är frånsiktade, s.k. kärnmjöl eller siktat mjöl.