1. mjöl

  mjöl, slutprodukt vid malning.
 2. självhushållning

  självhushållning är ett ekonomiskt system där människor själva framställer mat, kläder och annat de behöver.
 3. mjöla sig

  mjö`la sig verb mjölade mjölat ORDLED: mjöl-ar SUBST.: mjölande, mjölning
  Svensk ordbok
 4. mjölor

  mjölor, annat namn på arten mjölkvalster.
 5. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 6. oxel

  oxel, svensk oxel, Sorbus intermedia, art i familjen rosväxter.
 7. havre

  havre, vipphavre, Avena sativa, art i växtfamiljen gräs.

 8. pollen

  pollen, frömjöl, ståndarmjöl, partiklar som bildas i ståndarna hos fröväxter och som innehåller hanliga könsceller omslutna av ett skyddande skal.

 9. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 10. offer

  offer innebär i religiösa sammanhang att man överlämnar mat eller gåvor till en gud.