1. mjukt vatten

  mjukt vatten, vatten med en totalhårdhet på 0–5 tyska hårdhetsgrader.
 2. mjukt porslin

  mjukt porslin, porslin som framställs av råmaterial som sintrar till ett tätt keramiskt material vid lägre temperatur än vad som gäller för fältspatporslin.
 3. mjuktecknare

  mjuktecknare, fotografiskt objektiv med vilket man kan erhålla en lätt oskärpa vid fotografering och filmning.
 4. skogsfräken

  skogsfräken, Equisetum sylvaticum, art i familjen fräkenväxter.

 5. Mark Rothko

  Rothko, Mark, 1903–70, amerikansk målare av rysk härkomst.
 6. vresalm

  vresalm, Ulmus laevis, art i familjen almväxter.
 7. Oranie

  Oranie, äppelsort (dessert- och matäpple), med okänt ursprung, vilken fanns i Sverige och Finland före 1850 och anses ha spridits från Skåne.
 8. idegran

  idegran är en barrväxt som växer antingen som en stor buske eller som ett träd.

 9. Padjelanta nationalpark

  Padjelanta nationalpark, nationalpark i nordvästra Lappland, mellan Sareks nationalpark och norska gränsen; 198 400 ha, inrättad 1962.
 10. konservering

  konservering är olika metoder att förbättra ett livsmedels hållbarhet utan att kvaliteten blir sämre.