1. mm

  mm, beteckning för längdenheten millimeter.
 2. mm vp

  mm vp, förkortning för millimeter vattenpelare såsom tryckenhet.
 3. MM

  MM är nationalitetsbeteckning för Myanmar.

 4. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 5. mm

  mm se millimeter
  Svensk ordbok
 6. järnmalm

  järnmalm, bergart som innehåller så hög halt av järn att denna metall kan framställas med lönsamhet.
 7. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 8. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 9. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 10. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.