1. MM

  MM är nationalitetsbeteckning för Burma.
 2. mm

  mm, beteckning för längdenheten millimeter.
 3. Isaac Newton

  Newton, Sir Isaac, född 25 december 1642 (4 januari 1643 enligt nya stilen), död 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727, engelsk matematiker och naturvetenskapsman.

 4. mm

  mm se millimeter
  Svensk ordbok
 5. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 6. mm vp

  mm vp, förkortning för millimeter vattenpelare såsom tryckenhet.
 7. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 8. järnmalm

  järnmalm, bergart som innehåller så hög halt av järn att denna metall kan framställas med lönsamhet.
 9. granit

  granit, den absolut vanligaste magmatiska djupbergarten inom den kontinentala jordskorpan.
 10. stora smällen

  stora smällen, benämning på den händelse då universum enligt vissa kosmologiska modeller föddes för cirka 13,8 miljarder år sedan, och därefter utvecklades under snabb expansion.