1. Lot

  Lot, Abrahams brorson (Första Moseboken 13), som efter en uppgörelse med sin farbror fick slå sig ner på Jordanslätten.
 2. Moab

  Moab, Moav, landet och folket öster om Döda havet under antik tid, ofta omtalat i Gamla Testamentet; israeliterna ansåg sig besläktade med folket Moab (moabiterna, moaviterna).
 3. Albrecht Haushofer

  Haushofer, Albrecht, 1903–45, tysk författare och geograf, professor i politisk geografi i Berlin från 1940, son till Karl Haushofer.
 4. David

  David, Israels andra kung, som regerade ca 1005–965 f.Kr., skildrad i Gamla Testamentet, främst i Samuelsböckerna och Första Krönikeboken.