1. mobbning

  mobbning, att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan individ skada eller obehag.
 2. mobb

  mobb [måb´] subst. ~en ORDLED: mobb-en
  Svensk ordbok
 3. mobba

  mobba [måb`a] verb ~de ~t ORDLED: mobb-ar SUBST.: mobbande, mobb(n)ing
  Svensk ordbok
 4. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 5. misshandel

  misshandel är ett allvarligt brott.
 6. arbetsmiljö

  arbetsmiljö handlar om hur människor har det på de ställen där de arbetar.
 7. Johanna Nilsson

  Nilsson, Johanna, född 1973, författare.

 8. agera

  agera betyder att spela en roll, att uppträda exempelvis som Pippi Långstrump i en film eller en teaterpjäs.
 9. elevvård

  elevvård kallade man tidigare det som skolan gjorde för att alla elever skulle må bra och klara skolarbetet.
 10. konflikt

  konflikt är när två eller flera personer inte kan komma överens.