1. mobba

  mobba [måb`a] verb ~de ~t ORDLED: mobb-ar SUBST.: mobbande, mobb(n)ing
  Svensk ordbok
 2. mobb

  mobb [måb´] subst. ~en ORDLED: mobb-en
  Svensk ordbok
 3. kristallnatten

  kristallnatten, tyska Reichskristallnacht, benämning på den judepogrom som genomfördes natten mellan 9 och 10 november 1938 och som var inledningen på de s.k. novemberpogromerna.
 4. agera

  agera betyder att spela en roll, att uppträda exempelvis som Pippi Långstrump i en film eller en teaterpjäs.
 5. elevvård

  elevvård kallade man tidigare det som skolan gjorde för att alla elever skulle må bra och klara skolarbetet.
 6. konflikt

  konflikt är när två eller flera personer inte kan komma överens.
 7. Eva Wikander

  Wikander, Eva, 1947–2002, författare.
 8. kamratstödjare

  kamratstödjare är elever i grundskolan som hjälper till så att alla på skolan uppför sig som goda kamrater och så att stämningen i skolan är bra.
 9. Hypatia

  Hypatia (grekiska Hypatia), död 415 e.Kr., grekisk filosof av den nyplatonska skolan, dotter till matematikern och astronomen Theon.
 10. Hitler-Jugend

  Hitler-Jugend var 1926 till 1945 en nazistisk organisation för tyska ungdomar.