1. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 2. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 3. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 4. modellinlärning

  modellinlärning, observationsinlärning, inlärning genom observation av andras beteenden.
 5. moderkaka

  moderkaka, placenta, organ hos placentadäggdjur inklusive människa vilket under graviditeten överför bl.a. syre och näring från modern till fostret och transporterar bort bl.a. koldioxid och slaggprodukter som fostret bildar.
 6. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 7. modernism

  modernism, radikal riktning inom romersk-katolska kyrkan vid 1900-talets början.
 8. Moder Teresa

  Moder Teresa av Kolkata, heliga Teresa av Kolkata, egentligen Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910–97, albansk-indisk romersk-katolsk nunna, helgon, född i dåvarande turkiska Albanien (nuvarande Nordmakedonien).

 9. Moderaterna

  Moderaterna, se Moderata samlingspartiet.
 10. modersmål

  modersmål, det språk som barn lär sig först (förstaspråk).