1. berått mod

  berått mod, att en förövad, straffbelagd handling har varit överlagd eller att gärningsmannen har haft god tid på sig till sådan överläggning.
 2. mod

  mod, förmåga att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett viktigt mål.

 3. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 4. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 5. Moder Teresa

  Moder Teresa av Kolkata, heliga Teresa av Kolkata, egentligen Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910–97, albansk-indisk romersk-katolsk nunna, helgon, född i dåvarande turkiska Albanien (nuvarande Nordmakedonien).

 6. modalitet

  modalitet, en betydelsekategori hos satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot satsens innehåll.
 7. modus

  modus, kategori i verbböjningen.
 8. Moderaterna

  Moderaterna, se Moderata samlingspartiet.
 9. mod

  mod, matematisk beteckning, förkortning för modulo, se kongruens modulo.
 10. mods

  mods, medlemmar i vissa ungdomsgäng, vilka under 1960-talet protesterade mot det etablerade samhället.