1. modd

  modd [måd´] subst. ~en ORDLED: modd-en
  Svensk ordbok
 2. moddlare

  moddlare, flat och bred pensel för utslätning av målningsfärg.
 3. moddplaning

  moddplaning, fenomen liknande vattenplaning, väggreppsförlust för fordonshjul då de viskösa krafterna i en tunn film av vattenblandad snö, lera e.d. hindrar däckets mönsterklackar att få kontakt med vägbanan.
 4. moddlare

  moddlare [måd`-] subst. ~n äv. moddlarn, plur. ~, best. plur. moddlarna ORDLED: moddl-ar-en
  Svensk ordbok
 5. slitagevarnare

  slitagevarnare, tvärgående ribbor i mönsterkanalerna på fordonsdäck.
 6. snöröjning

  snöröjning, bortforsling av snö och snömodd från vägar, gator, trottoarer, broar, järnvägar och vintervägar över vatten.

 7. Mofalla

  Mofalla, församling i Skara stift, Hjo kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 275 invånare (2016).

 8. mudderverk

  mudderverk (av medellågtyska modder ’gyttja’), maskin avsedd för grävning, muddring, under vatten.
 9. mudder

  mudd´er subst. muddret ORDLED: muddr-et
  Svensk ordbok
 10. slask

  1slask subst. ~et ORDLED: slask-et
  Svensk ordbok