1. modellering

  modellering, gestaltning i bildkonst av kroppar och former med betoning av en tredimensionell verkan.
 2. impressionism

  impressionism (franska impressionisme), efter Monets tavla Impression, soleil levant ’Impression, soluppgång’, stilkaraktär inom främst måleri och skulptur.
 3. perspektiv

  perspektiv, uppfattningen av rumsliga förhållanden i synbilden.
 4. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.
 5. populationsbiologi

  populationsbiologi, del av biologin som kombinerar populationsekologi och populationsgenetik och som studerar naturliga populationer av växter, djur och andra organismer, deras genpool, samspelet mellan arv och miljö för utformningen av individerna, de faktorer som orsakar förändringar i populationens genpool (främst urvalsmekanismer), köns- och åldersfördelning, sexualbeteenden, pollination, frö- eller äggantal respektive kullstorlek, cykliska mängdfluktuationer, spridning och dödlighet, allt i relation till miljön (jämför population).
 6. fauvism

  fauvism (franska fauvisme), riktning inom 1900-talets måleri.
 7. robotteknik

  robotteknik, tvärvetenskapligt ämne som inbegriper mekanik, elektroteknik, reglerteknik och produktionsteknik för utveckling och användning av robotar.
 8. paleontologi

  paleontologi, vetenskapen om de fossila organismerna och deras utvecklingshistoria.
 9. dataanalys

  dataanalys, klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller andra fakta.
 10. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.