1. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 2. Moder Teresa

  Moder Teresa av Kolkata, heliga Teresa av Kolkata, egentligen Agnes Gonxha Bojaxhiu, 1910–97, albansk-indisk romersk-katolsk nunna, helgon, född i dåvarande turkiska Albanien (nuvarande Nordmakedonien).

 3. Moderata samlingspartiet

  Moderata samlingspartiet, M, Moderaterna, politiskt parti, grundat 1904 under namnet Allmänna valmansförbundet.

 4. moder

  moder , humusform, som utgör en övergångsform mellan mår och mull.
 5. Moderaterna

  Moderaterna, se Moderata samlingspartiet.
 6. Moder Jord

  Moder Jord, ett av namnen på den i många kulturer dyrkade natur- och fruktbarhetsgudinnan, se modergudinnan.
 7. Moderna tider

  Moderna tider, originaltitel Modern Times, amerikansk film i regi av Charles Chaplin (premiär 1936).
 8. modersmål

  modersmål, det språk som barn lär sig först (förstaspråk).
 9. modercell

  modercell, cell som genom delning ger upphov till celler av viss typ, vilka då kallas dotterceller.
 10. moderator

  moderator, i kärntekniken ämne som används i kärnreaktorer för att bromsa de snabba neutroner som frigörs vid fissionsprocessen.