1. modernism

  modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.
 2. Tate Modern

  Tate Modern, konstmuseum i London.

 3. Moderna språk

  Moderna språk, tidskrift utgiven av The Modern Language Teachers’ Association of Sweden.
 4. modernism

  modernism, radikal riktning inom romersk-katolska kyrkan vid 1900-talets början.
 5. modern

  modern [-ä´rn] adj. ~t ORDLED: mod-ern
  Svensk ordbok
 6. Moderna museet

  Moderna museet, Stockholm, 1958–99 Statens konstmuseers avdelning för 1900-talets konst, sedan 1999 en egen myndighet.
 7. Moderna tider

  Moderna tider, originaltitel Modern Times, amerikansk film i regi av Charles Chaplin (premiär 1936).
 8. det moderna genombrottet

  det moderna genombrottet, periodbegrepp främst tillämpat inom nordisk litteraturhistoria för tiden 1870–1905.
 9. berått mod

  berått mod, att en förövad, straffbelagd handling har varit överlagd eller att gärningsmannen har haft god tid på sig till sådan överläggning.
 10. modern femkamp

  modern femkamp är en tävlingsidrott som skapades till OS i Stockholm 1912.