1. modul

  modul,, konstruktion i datorprogramspråk för uppdelning av stora program i mindre delar.
 2. e-modul

  e-modul, inom materialtekniken förkortning för elasticitetsmodul.
 3. modulator

  modulator, tele- och radioteknisk anordning, den del i ett modulerat mät- eller kommunikationssystem vilken överför information till en bärvåg.
 4. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 5. modul

  modul, standardiserad måttenhet, fackterm inom många tekniska och vetenskapliga områden.
 6. modul

  modul,, i klassisk arkitekturtradition en beskrivning av det mätbara förhållandet mellan del och helhet.
 7. modul

  modul,, i matematiken en algebraisk struktur bestående av en additiv (dvs. kommutativ) grupp och en ring av ”tal” (s.k. skalärer) med vilka man kan multiplicera elementen i gruppen.
 8. dynamisk modul

  dynamisk modul, förhållandet mellan spänning och töjning hos ett material som utsätts för måttliga, cykliskt varierande laster.
 9. Modula

  Modula, familj av programspråk för datorer. Modula-2, som (1993) är det mest spridda, utvecklades 1980 av Niklaus Wirth under intryck av språken Pascal och Mesa.
 10. modulation

  modulation, inom vågrörelseläran detsamma som modulering.