1. modulering

  modulering, modulation, process som får en egenskap hos en våg (informationssignalen) att variera med en egenskap i en annan våg (bärvågen).
 2. modulering

  module´ring subst. ~en ~ar ORDLED: modul-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. modulera

  module´ra verb ~de ~t ORDLED: modul-er-ar SUBST.: modulerande, modulering; modulation
  Svensk ordbok
 4. modul

  modul,, konstruktion i datorprogramspråk för uppdelning av stora program i mindre delar.
 5. Modula

  Modula, familj av programspråk för datorer. Modula-2, som (1993) är det mest spridda, utvecklades 1980 av Niklaus Wirth under intryck av språken Pascal och Mesa.
 6. e-modul

  e-modul, inom materialtekniken förkortning för elasticitetsmodul.
 7. dynamisk modul

  dynamisk modul, förhållandet mellan spänning och töjning hos ett material som utsätts för måttliga, cykliskt varierande laster.
 8. solpanel

  solpanel, i allmänt språkbruk benämning på såväl solfångare avsedd för installation på hustak eller husvägg som på en monteringsfärdig modul av solceller (solcellsmodul).
 9. analog modulering

  analog modulering, förändring av en analog informationssignal genom styrning av egenskaperna hos en bärvåg.
 10. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.