1. modul

  modul,, konstruktion i datorprogramspråk för uppdelning av stora program i mindre delar.
 2. Modula

  Modula, familj av programspråk för datorer. Modula-2, som (1993) är det mest spridda, utvecklades 1980 av Niklaus Wirth under intryck av språken Pascal och Mesa.
 3. e-modul

  e-modul, inom materialtekniken förkortning för elasticitetsmodul.
 4. dynamisk modul

  dynamisk modul, förhållandet mellan spänning och töjning hos ett material som utsätts för måttliga, cykliskt varierande laster.
 5. solpanel

  solpanel, i allmänt språkbruk benämning på såväl solfångare avsedd för installation på hustak eller husvägg som på en monteringsfärdig modul av solceller (solcellsmodul).
 6. ISS

  ISS, International Space Station, internationell rymdstation i låg omloppsbana kring jorden.

 7. Modulor

  Modulor, ett av Le Corbusier utbildat modulsystem, grundat på en idealt proportionerad mänsklig gestalt med längderna 183 cm till hjässan respektive 226 cm med upplyft hand.
 8. modul

  modul,, i matematiken en algebraisk struktur bestående av en additiv (dvs. kommutativ) grupp och en ring av ”tal” (s.k. skalärer) med vilka man kan multiplicera elementen i gruppen.
 9. modul

  modul,, i klassisk arkitekturtradition en beskrivning av det mätbara förhållandet mellan del och helhet.
 10. modul

  modul, standardiserad måttenhet, fackterm inom många tekniska och vetenskapliga områden.