1. moral

  moral, uppfattning om rätt och orätt.
 2. Mor gifter sig

  Mor gifter sig, första delen i Moa Martinsons självbiografiska romantrilogi om Mia.

 3. morän

  morän, äldre benämningar krosstensgrus, jökelgrus, geologisk avlagring bildad i direkt anslutning till en glaciär eller inlandsis.
 4. mortalitet

  mortalitet, annat ord för dödlighet.
 5. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.
 6. morfem

  morfem, minsta betydelsebärande enhet i språket (som system).
 7. morfologi

  morfologi, inom humanmedicinen, veterinärmedicinen och zoologin läran om kroppens, organens, vävnadernas, cellernas m.m. strukturella uppbyggnad och form under normala och inte normala förhållanden.
 8. moralfilosofi

  moralfilosofi, två olika men relaterade problemområden inom etik: normativ etik och metaetik.
 9. mormoner

  mormoner, populär benämning på medlemmar av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.
 10. morot

  morot, Daucus carota, art i familjen flockblomstriga växter.