1. moralisk

  moralisk (tyska moralisch, av latin moralis ’som rör sederna’, se vidare moral), som avser moral, i de flesta fasta uttryck i betydelsen ’sedlighet’, ’sexualmoral’.
 2. moralisk

  mora´lisk adj. ~t ORDLED: mor-al-isk
  Svensk ordbok
 3. Moralisk upprustning

  Moralisk upprustning, religiös rörelse, se MRA.
 4. moralisk risk

  moralisk risk, försäkringsterm: den del av den subjektiva risken som betingas av etiska aspekter av försäkringstagarens handlande.
 5. moraliskt sinne

  moraliskt sinne, engelska moral sense, term inom moralfilosofin präglad av Francis Hutcheson.
 6. moraliska veckoskrifter

  moraliska veckoskrifter, tidskriftsgenre på 1700-talet, som i underhållande form behandlade aktuella moraliska och samhälleliga frågor.
 7. Hieronymus Bosch

  Bosch, Hieronymus, nederländska Jeroen Bosch, egentligen Jeroen ( Anthoniszoon) van A( e) ken, född ca 1450, död 1516, nederländsk målare.
 8. Max Lundgren

  Lundgren, Max, 1937–2005, författare.
 9. etos

  etos, sed, sedlighet i moralisk halt, karaktär; moralisk (grund)åskådning; jämför etik.
 10. Alec Guinness

  Guinness (egentligen Guinness de Cuffe), Sir Alec, 1914–2000, brittisk skådespelare.