1. avunkulat

  avunkulat, kulturantropologisk term för det speciella förhållande som råder mellan en man och hans systerson i många släktskapsbaserade samhällen och som präglas av antingen välvilligt överseende eller sträng auktoritet.
 2. Justinus II

  Justinus II (grekiska Ioustinos II), död 578, östromersk kejsare från 565, systerson till Justinianus I.
 3. John Phillips

  Phillips, John, 1800–74, engelsk paleontolog och geolog, professor vid King’s College i London 1834–40 och vid universitetet i Oxford 1856–74.
 4. Otto Salomon

  Salomon, Otto, 1849–1907, pedagog, bror till Sophie Elkan.
 5. crow-terminologi

  crow-terminologi , en släktskapsterminologi hos vissa traditionella kulturer, enligt vilken samma termer används för morbroderns och egos egna barn (se ego), medan fars systers son och dotter klassificeras som far respektive fars syster.
 6. matrilinjär härstamning

  matrilinjär härstamning, härstamning enbart genom kvinnor.
 7. Erik Lam

  Erik Lam, eller Erik den spake, född ca 1110, död 1146, dansk kung 1137–46, son till Erik Ejegods dotter Ragnhild och stormannen Håkon.
 8. omaha-terminologi

  omaha-terminologi, släktskapsterminologi hos vissa traditionella kulturer, enligt vilken samma termer används för fars systers och egen systers barn, medan morbroderns son och dotter klassificeras som morbror respektive mor.
 9. Jakob

  Jakob, en av patriarkerna, son till Isak och yngre tvillingbror till Esau.
 10. Ralf Nordgren

  Nordgren, Ralf, 1936–2014, finlandssvensk författare, lektor i svenska språket vid Helsingfors universitet 1966–89, son till Aili Nordgren, bror till Pehr Henrik Nordgren.