1. Samuel Morse

  Morse, Samuel, 1791–1872, amerikansk konstnär och uppfinnare.
 2. morsa

  1morsa [mors`a] subst. ~n morsor ORDLED: mors-an
  Svensk ordbok
 3. morsa

  2morsa [mårs`a] verb ~de ~t ORDLED: mors-ar SUBST.: morsande, morsning
  Svensk ordbok
 4. telegrafi

  telegrafi, överföring av text och symboler över stora avstånd.
 5. morsarv

  mo`rsarv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mors--arv-et
  Svensk ordbok
 6. morsealfabetet

  morsealfabetet, alfabet där varje bokstav motsvaras av en kombination av korta och långa signaler.
 7. Morse-potential

  Morse-potential, matematisk modell för den potentiella energi V( r) som följer av växelverkan mellan atomer i molekyler.
 8. morsesignalering

  morsesignalering, metod varvid morsealfabetet används vid överföring av meddelanden med radio- (även över längre distanser), tråd-, optisk eller akustisk signalering.
 9. Deep Purple

  Deep Purple, brittisk rockgrupp, grundad 1968.

 10. telegrafalfabet

  telegrafalfabet, språk inom telegrafi och telex för representation av bokstäver, siffror och vissa andra tecken.