1. motion

  motion är ett förslag från en eller flera medlemmar i en förening eller politisk församling.

 2. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 3. slow motion

  slow motion, filmeffekt som erhålls då kamerans bildfrekvens är förhöjd (ultrarapid), varvid motivets rörelser vid uppspelning med normal hastighet blir långsammare än normalt.
 4. motion capture

  motion capture, teknik inom 3D-animation med vilken man med elektriska sensorer på människor överför rörelser och mimik till datoranimerade figurer.
 5. fast motion

  fast motion (engelska, egentligen ’snabb rörelse’), benämning på filmscen som spelats in med låg bildhastighet (8–16 bilder per sekund mot normalt 24/25), vilket gör att alla rörelser får ett ökat tempo vid visningen.
 6. motionstid

  motionstid, i riksdagen femton dagar från den dag då proposition eller skrivelse till riksdagen från regeringen eller förslag från riksdagsorgan anmäls i kammaren.
 7. motion

  1motion [måtʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mot-ion-en
  Svensk ordbok
 8. motion

  2motion [måtʃo´n] subst. ~en ORDLED: mot-ion-en
  Svensk ordbok
 9. proposition

  proposition är ett förslag från det verkställande organet i ett politiskt sammanhang till den beslutande församlingen.
 10. Motion Picture Association of America

  Motion Picture Association of America, amerikansk filmgranskningssammanslutning, se MPAA.