1. motionera

  motionera [måtʃone´ra] verb ~de ~t ORDLED: mot-ion-er-ar SUBST.: motionerande, motionering
  Svensk ordbok
 2. socialt nätverk

  socialt nätverk, en individs sociala relationer från såväl kvantitativ som kvalitativ synpunkt.
 3. motion

  motion, motionsidrott, fysisk aktivitet som utförs främst för att förbättra hälsa, fysisk kapacitet och välbefinnande, snarare än för att uppnå ett prestationsmål, vilket ofta är målet inom sport och idrott.

 4. staffansritt

  staffansritt, staffansskede, ett traditionellt upptåg på annandag jul, Staffans eller Stefanos dag, med förebilder i medeltida kontinentalt julfirande.
 5. tallriksmodellen

  tallriksmodellen, pedagogisk modell för att åskådliggöra en lämplig sammansättning av näringsämnen vid en måltid.

 6. folksjukdomar

  folksjukdomar är sjukdomar som minst en procent av befolkningen har.
 7. cancer

  cancer, samlingsbenämning på tumörer av malign (elakartad) karaktär.

 8. åderförkalkning

  åderförkalkning, eller hellre åderförfettning, innebär att fett och andra ämnen lagras på insidan av blodkärlens väggar.
 9. benhinneinflammation

  benhinneinflammation är när man har ont i underbenen för att benhinnan är inflammerad.
 10. naturskydd

  naturskydd, äldre benämning på skydd av naturen, numera vanligen ersatt av det vidare begreppet naturvård.