1. motlut

  mo`tlut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mot--lut-et
  Svensk ordbok
 2. orografiska effekter

  orografiska effekter, inom meteorologin väderföreteelser som beror på jordytans form.
 3. rullstol

  rullstol, hjälpmedel att förflytta sig med för personer med rörelsehinder.

 4. Sydamerika

  Sydamerika, världsdel omfattande den södra delen av dubbelkontinenten Amerika.

 5. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 6. hjälpmedelscentral

  hjälpmedelscentral, enhet inom hälso- och sjukvården för hjälpmedelsfrågor i anslutning till rehabilitering och habilitering.
 7. hällanalys

  hällanalys, studiet av glaciärers skulptering av fast berg.
 8. Tore Browaldh

  Browaldh, Tore, 1917–2007, bankman, son till Ernfrid Browaldh.
 9. krypfil

  kry`pfil subst. ~en ~er ORDLED: kryp--fil-en
  Svensk ordbok
 10. medlut

  me`dlut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: med--lut-et
  Svensk ordbok